"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

คณะผู้บริหาร

 ผอ.เพชรโยธินweb1

นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

     รองวานิตย์web1       

      รองณรงฤทธิ์web2       

นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและ
ฝ่ายวิชาการ

นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2011 คณะผู้บริหาร. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates