"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ตารางติว V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปวช.และปวส.

-  ตารางติว V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางสอบปลายภาค 1/2559

 ระดับชั้น  ปวช.1  ระดับชั้น  ปวช.2 ระดับชั้น  ปวส.1
 - ชย.1/1  - ชย.2/1  สชย.1
- ชย.1/2 - ชย.2/2 สชฟ.1
- ชฟ.1/1 - ชฟ.2/1 สกต.1
- ชฟ.1/2 - ชฟ.2/2 สคธ.1
- บช.1 - บช.2  
- กต.1 - กต.2  
- คธ.1 - คธ.2  
2011 เอกสารสำหรับนักเรียน. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates