"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ปรัชญาวิทยาลัย

ปรัชญาวิทยาลัย  

วิชาการนำ  คุณธรรมเด่น  เน้นทักษะ  รักสามัคคี

2011 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates