"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง

                  งบทดลอง                           รายละเอียดประกอบงบทดลอง         

2567

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

เดือน มกราคม 2567

2566

เดือน ธันวาคม 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566

เดือน ตุลาคม 2566

เดือน กันยายน 2566

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน มิถุนายน 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

เดือน เมษายน 2566

เดือน มีนาคม 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 เดือน มกราคม 2566

2565

 เดือน ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน ตุลาคม 2565

 

2567

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

เดือน มกราคม 2567

2566

เดือน ธันวาคม 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566

เดือน ตุลาคม 2566

เดือน กันยายน 2566

เดือน สิงหาคม 2566

เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน มิถุนายน 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

เดือน เมษายน 2566

เดือน มีนาคม 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 เดือน มกราคม 2566 

2565

เดือน ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

 เดือน ตุลาคม 2565

 

2011 เอกสารเผยแพร่. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates