"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

- ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาข้อมูลหนังสือออนไลน์  สามารถยืม - คืนหนังสือ ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.prasamutjd.vlcloud.net

2011 งานวิทยบริการและห้องสมุด. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates