"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สุวรรณี

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ดารารัตน์

นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สมบูรณ์

นายสมบูรณ์  ทิพย์มุนี
ครู คศ.1
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สิทธิชัย

นายสิทธิชัย  ครุนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีสิม
ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2011 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates