"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง

                  งบทดลอง                           รายละเอียดประกอบงบทดลอง         

2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 เดือน มกราคม 2566

2565

 เดือน ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน ตุลาคม 2565

 

2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 เดือน มกราคม 2566 

2565

เดือน ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565

 เดือน ตุลาคม 2565

 

2011 เอกสารเผยแพร่. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates