"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ข้อมูลบุคลากร

001

ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

 02

suwannee2 

na 

นายสุนิด  บุญธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์
ครู ค.ศ.๒ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู่
ครู ค.ศ.๒ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

- ข้อมูลบุคลากรปี 58

- ข้อมูลบุคลากรปี 57 

- ข้อมูลบุคลากรปี 56

- ข้อมูลบุคลากรปี 55

2011 ข้อมูลบุคลากร. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates