"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

ข้อมูลบุคลากร

titiwat1

นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

      001 

narongrit

นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายวิชาการ

นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา

2011 ข้อมูลบุคลากร. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates