"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

35396416 1170173546505203 8747160000243171328 n

     วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานครูที่ปรึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาและรับฟังนโยบายของทางวิทยาลัยฯ โดยนายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและนายปิยพงษ์ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้และได้รับเกียรติจาก รตอ.สถาพร ศรีภงพาน ตำรวจ DARE จากสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ พบปะผู้ปกครองในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

35266403 1165025097020048 4438405043179225088 n

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา
เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ในช่วงเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคล จัดโดย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณลานพระพิษณุ วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35098159 1159985264190698 458001190592970752 n

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวรัตติญา ศรีดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ และนายพิสุทธี บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกี่ยวกับงานศูนย์บ่มเพาะฯ
ให้กับคณะที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

ร่วมเดิน-วิ่งสามัคคี ๑๒๕ ปี

34892272 1158318801024011 1699311438524317696 n

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระมุทรเจดีย์ ร่วมเดิน-วิ่งสามัคคี ๑๒๕ ปี องค์กรอัยการ ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

การชี้แจงเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา

34752516 1156005784588646 5368276749937278976 n

     วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

images/emo/menu1_b1_over.gif

 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates