"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2

       ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนองค์การนักวิชาชีพฯ
นำโดยนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด"ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ 

menu1 b1

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอศจ.

3

       เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชี

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ของนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพนธ์
สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน
๑๑  สถานศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปแข่งขันในระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

menu1 b1

 

ทดสอบ V-NET ระดับ ปวช.และ ปวส.

39

        ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16-17 ธันวาคม 2560 วก.พระสมุทรเจดีย์ นำนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
เข้ารับการทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายศรัณย์ พิศุทธารมณ์ ผู้อำนวยการ วก.พระสมุทรเจดีย์ นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจ นายกนกพล พรมจักรหัวหน้างานปกครอง และครูที่ปรึกษาช่วยควบคุมดูแลความระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา และเสร็จภารกิจผ่านไปด้วยดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

images/emo/menu1_b1_over.gif 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

12

      วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
วก.พระสมุทรเจดีย์เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินในครั้งนี้นำโดยนายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายเกียรติศักดิ์
ช่างเรือน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และนายพรชัย ปิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง

images/emo/menu1_b1_over.gif

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
เวลา ๑๘.๓๐ นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุนิด บุญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายปิยพงศ์ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหญ่บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

menu1 b1

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates