"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

        เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
เวลา 18.30 นายศรัณย์ พิศุทธารมณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุนิด บุญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายปิยพงศ์ สังวาลย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหญ่บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

menu1 b1

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

002 

        วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม วางจำหน่ายที่ร้านสหการวิทยาลัยฯ และที่โรงอาหาร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ในราคาขวดละ  7 บาท ราคาพิเศษโหลละ  47 บาท เท่านั้น จำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

images/emo/menu1_b1_over.gif

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

1 

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยาลัยฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

images/emo/menu1_b1_over.gif

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

21

        วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์


images/emo/menu1_b1_over.gif 

โครงการศึกษาศึกษาดูงาน การผลิตน้ำดื่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

3

       งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ ได้นำคณะครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่ม ในวันศุกรณ์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริษัทน้ำดื่ม  สุคนธ์ทิพย์

images/emo/menu1_b1_over.gif 

2011 ภาพกิจกรรม. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates