"วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

การชี้แจงเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา

2011 การชี้แจงเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา . วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.02-453-7847 โทรสาร.02-819-5277
Powered by Joomla 1.7 Templates